החזון של "קשת אנושית"

אנו מאמינים שניתן להחזיר עטרה ליושנה, לחזור למקום שבו למחנך היה מקום של הערכה
וכבוד והמבוגרים שימשו דמויות לחיקוי ומצפן עבור ילדים.

אנו יודעים שניתן להחזיר את התקשורת המקרבת בדיאלוג בין מבוגרים לבין ילדים.

אנו רואים את הפוטנציאל ואת הרצון לקשר משמעותי ומצמיח בין ילדים למחנכים.

אנו שומעים את הטענות ההדדיות על הפער ההולך ומתרחב בין עולם המבוגרים לעולם הילדים.

אנו עדים לאלימות הגואה ולתרבות הנוער המעודדת פריצת גבולות ושימוש באלכוהול וסמים.

אנו פועלים במשולש הנצחי של אנשי חינוך, הורים וילדים מתוך חזון ליצור חברה מכבדת,
מתקשרת, קרובה ומשמעותית שכל חבריה פועלים מתוך אכפתיות שיתוף פעולה ואהבה.