החזון של "קשת אנושית"

אנו מאמינים שניתן להחזיר עטרה ליושנה, לחזור למקום שבו למחנך היה מקום של הערכה
וכבוד והמבוגרים שימשו דמויות לחיקוי ומצפן עבור ילדים.

אנו יודעים שניתן להחזיר את התקשורת המקרבת בדיאלוג בין מבוגרים לבין ילדים.

אנו רואים את הפוטנציאל ואת הרצון לקשר משמעותי ומצמיח בין ילדים למחנכים.

אנו שומעים את הטענות ההדדיות על הפער ההולך ומתרחב בין עולם המבוגרים לעולם הילדים.

אנו עדים לאלימות הגואה ולתרבות הנוער המעודדת פריצת גבולות ושימוש באלכוהול וסמים.

This watch is replica watch equipped with two crocodile skins and rubber straps that match the swiss replica watches color of the dial. The wearer can change according to replica watches uk the occasion, mood, wear and other factors to replica omega show their unique taste and charm.

אנו פועלים במשולש הנצחי של אנשי חינוך, הורים וילדים מתוך חזון ליצור חברה מכבדת,
מתקשרת, קרובה ומשמעותית שכל חבריה פועלים מתוך אכפתיות שיתוף פעולה ואהבה.