תוכנית בנושא מניות לבני נוער

מטרות התוכנית:

 • העלאת המודעות למיניות והרגישות שלה במהלך גיל התבגרות.
 • יצירת פורום פתוח ומקצועי על שאלות המטרידות את מתבגרים בנושא מיניות, יחסים שבינו לבינה, הטרדה מינית, מגדר.
 • יצירת קבוצת שייכות שתאפשר דיאלוג פתוח וכנה בנושא מיניות.

פירוט המפגשים:

 • מניות ואינטימיות - היכרות, הבנה והעצמה: תפיסת המתבגר את תכונותיו האישיות, תפיסת גופו ומקומו באינטראקציות חברתיות תשפענה על בניית ערכו העצמי של המתבגר בהווה וכבוגר בעתיד. במפגש נלמד כיצד נבנות התפיסות המיניות שלנו. מהן ההשלכות של תפיסות אלו על התנהגותנו ועל הקשרים הבין אישיים שאנו מקיימים.
 • מין, מיניות ואהבה: מה ההבדל בין מיניות, זוגיות, אהבה ותשוקה. ולמה זה כל כך מבלבל? גיל הנעורים היא תקופה של גילויים, הרפתקאות ובניית זהות אישית. בתקופה זו, מתבגרים מתחילים לחוות את עצמם כיצורים מיניים, נמשכים זה לזה ומבקשים ליצור קשרים אינטימיים. לעיתים, אין להם את הכלים לעשות את הבחירות הנכונות המתאימות להם. לעיתים אין להם עם מי להתייעץ ובמקרים רבים הם לא מכירים את עצמם ואת גופם בצורה שמאפשרת להם לקבל החלטות מושכלות. בשיחה פתוחה ומקצועית ניתן את מקום לכל משתתף לבטא את על אשר ליבו. ניתן ידע וכלים לבירור אישי.
 • מניעת הטרדות מיניות ואלימות מינית: חיזוק ההבנה הפסיכולוגית של אלימות מינית הכוללת הטרדה מינית, מעשה מגונה ואונס ומשמעות עקרון ההסכמה.
  • בחינת החוק למניעת הטרדה מינית משנת 1998.
  • הצגת אירועים לבחינה משותפת עם המשתתפים של הגבול בין הטרדה מינית להצעה לגיטימית.
  עזרה בזמן משבר: עקרונות מודל הגש"ר המאח"ד להתמודדות במצבי לחץ ומשבר. כלים לפיתוח מיומנויות התמודדות בזמן משבר ובחינת הערוצים המתאימים למתבגר במצבים אלה.
  חיזוק עמדות של פנייה לעזרה בשעת הצורך.
 • היבטים רגשיים ערכיים ותפקודיים של מיניות: סדנא כוללת מידע על שכיחות התופעה, הבחנה בין הטרדה לחיזור, ההשלכות של הטרדה מינית על הילד ומתבגר, הסיבות למיעוט תלונות ודרכים להתמודדות עם הטרדה. כלים ראשונים לבירור ועזרה לחבר/לתלמיד שהוטרד מינית.
  • החוק, חובות הדיווח
  • סוגים שונים של הטרדה מינית
  • מה לא נחשב הטרדה מינית
  • דרכי התמודדות עם הטרדה מינית
  • בירור והתמודדות ראשונית ודרכי הפניה לאחראים
  • ההבדל בין הנוהל הארגוני לבין מה ששומעים בתקשורת

סיכום הכשרה:

לסכם את הפעילות בשני רבדים:
ברובד האישי: הסתכלות פנימה על פי מתודת "מסע בזמן" ובחינת ההבנות ותובנות אשר קבלתי מהכשרה.
ברובד הקבוצתי: בחינת מקומה של קבוצה לאור תהליכים שעברו על פי מתודת "תמונה קבוצתית".