אחריות בשתיית אלכוהול

רציונאל: מושג האחריות הינו מושג רחב היקף אשר משקף את מעורבותו של המתבגר בחברה שבו הוא חיי ופועל, בסביבת חבריו ומשפחתו, ובקבלת אחריות אישית על משימות חייו. אלכוהול מעלה שאלות רבות סביב נושא האחריות: האם אני מוצא את עצמי אחראי ולכן יכול לבחור אם וכמה לשתות? האם חברות טובה דורשת ממני לקחת אחריות על חבריי סביב התנהגויות סיכוניות? נראה שמתבגרים רבים אינם עסוקים בחקירה אמתית סביב מושג "האחריות" בהקשר של שתיית אלכוהול.

בסדנא חווייתית נאפשר למשתתפים לבדוק האם הם לוקחים אחריות, מה זו אחריות בשתיית אלכוהול עבורם, והאם על פי ההגדרות שלהם הם לוקחים אחריות? ומה ההבדל בין מתבגר שלוקח אחריות לחברו שנותן לדברים לקרות?

דוגמאות המקומות השונים בהם מתבגרים יכולים לקחת אחריות:
חברות, עבודה, בעת סכנה, מעורבות חברתית,לימודים, משפחה, צבא, בכביש, כסף.

הסדנא בודקת את המניעים האישיים שמתבגרים לוקחים אחריות:
תגמול חומרי/הטבות
מימוש/סיפוק עצמי
קבלה/השתייכות חברתית
קידום/התפתחות אישית
סטאטוס
הימנעות מסנקציות
מחויבות רגשית

מטרות הסדנא:

  • הבנה של משמעות המושג אחריות לסוגיו ובירור אישי מהם המניעים שלי ללקיחת אחריות.
  • הכרות עם המניעים השונים המביאים מתבגר לקחת אחריות סביב אלכוהול.
  • הבנת ההבדל בין לקיחת אחריות לבין קבלת אחריות.
  • לקיחת אחריות בהתייחס לסכנות הקימות בשימוש באלכוהול.