ביטוי רגשי ומודעות עצמית

רציונאל: מתבגרים רבים מציינים את האלכוהול כמאפשר יצירת תקשורת קרובה יותר עם קבוצת השווים ובמפגש עם המין השני. ניתן לראות פעמים רבות מתבגרים תחת השפעת אלכוהול אשר מבטאים רגשות בהחצנה חברתית, לעיתים אלו רגשות של האהבה, חיבה ולעיתים רגשות של כעס, כאב ועוד. נראה שאלכוהול כמשחרר עכבות אישיות יכול להחצין ואף להקצין תחושות, רגשות והתנהגויות סיכוניות.

הנחת היסוד שלנו היא שהשיח הרגשי מורכב עבור מתבגרים רבים ולכן חובתנו כאנשי חינוך היא לעודד שיח שכזה בכדי לסייע למתבגר לתעל את רגשותיו ותחושותיו להתנהגויות חיוביות ולא אלימות.

בסדנא אנו מתמודדים עם שאלת "הביטוי הרגשי" האם זה קשה? האם ניתן להימנע מכך? האם אני יכול לבטא את רגשותיי ללא צורך בשתיית אלכוהול? ומה קשר בין רגשות, אלכוהול והתנהגויות סיכוניות.

המשתתף בסדנא לומד כיצד הוא נתפס בעיני האחר על רגשותיו, תחושותיו והתנהגותו. וכיצד הוא תופס את האחר וכך מתבונן בתכונותיו שלו דרכו (תהליך השתקפות/אפקט המראה).

מטרות הסדנא:

  • מתן לגיטימציה לשיח רגשי ללא צורך באלכוהול
  • למידה על קשר שבין רגשות, אלכוהול והתנהגות
  • הגדלת המודעות העצמית של המשתתפים
  • זיהוי העוצמות והיכולות שלי ע"י האחר