סדנא לקבוצת הורים

מטרת המפגשים הינה להרחיב ולהעמיק את הידע הקיים בתכנים הרלוונטיים להורות, וכן להעניק ולשכלל כלים התנהגותיים הוריים להתמודדות בשגרה ובמשברים עם ילדיהם.
הסדנא משלבת מפגשים פרונטאליים ליצירת בסיס ידע ומודעות למאפיינים, צרכים ויכולות של ילדים בתקופה בה אנו חיים; מפגשים לנתינת כלים לאיתור מניעה וטיפול בסוגיות יומיומיות בחיי הילדים, תוך שכלול מיומנויות הוריות קיימות; וכן מפגשים לצורך התנסויות ותרגול כלים ומיומנויות. ההשתתפות בסדנא תאפשר בחינה מחודשת של תפיסות הוריות, תקשורת הורה–ילד, שיטות פעולה קיימות והתאמתן למציאות תוך מתן דגש להבניית קבוצת ההורים כקבוצת תמיכה בדרכים דינאמיות וחוויתיות. חווית השותפות והיכולת לחלוק חוויות, ידע וניסיון תייצר הקלה ומנגנון התמודדות פנימי בקהילה.

תכנים כללים של המפגשים:

 • מאפיינים, צרכים וסוגיות מרכזיות
  בחיי הילד
 • גבולות וסמכות הורית
 • הורות משתנה בהתאם לצרכי הילד
 • אווירה משפחתית
 • הילד שהייתי, ההורה שאני רוצה להיות
 • תקשורת הורה-ילד
 • הורות ואמפתיה
 • מניעה, איתור וטיפול בסוגיות שוטפות בחיי הילדים.
 • הורות בזמן משבר
 • התמכרויות ומיניות בחיי המתבגר
 • איך לדבר כך שהילד יקשיב
 • אחאים
 • הורים עובדים