פיתוח תוכן

"קשת אנושית" היא חברה בעלת תפיסה ייחודית בפיתוח התוכן. החברה פועלת בקרב קהלי יעד במסגרות חינוכיות מגוונות. אנו מעניקים ללקוחותינו פעילויות המשלבות עולם של גירויים מאתגר בשלל נושאי תוכן המפתחים את כישורי החשיבה תוך שמירה על עקרונות של למידה חווייתית משמעותית ומעשירה.
"קשת אנושית" מספקת ללקוחות המשתתפים בפעילות חוויות המפתחות את עולמם, תוך חשיפה למגוון רחב של התנסויות במיומנויות שהשליטה בהם חיונית עבורם בהווה ובעיקר בעתיד.
"קשת אנושית" בונה תוכניות חינוכיות בהתאם לצרכי המזמין, ובהתאם למטרות וליעדים אותם הלקוח רוצה להשיג ולקדם. בניית התוכניות מבוססת על הגדרת מטרות ברורה ויעדים חינוכיים, התפתחותיים וחווייתיים של המשתתפים העתידיים.
"קשת אנושית" מאמינה כי תהליכי למידה והפנמת ערכים מוטמעים בצורה נכונה יותר כאשר
העברת התכנים מתבצעת בדרך חווייתית ?אישית. פיתוח התכנים והתוכניות מתבצע ע"י צוות
מומחים בתחום החינוך ותוך חניכה וליווי צמוד לצוותי ההדרכה.

תהליך העבודה שלנו בפיתוח התוכן:

  • איתור צרכים עם הלקוח והגדרת מטרות לתוכנית חינוכית מוגדרת
  • מיפוי אוכלוסיית היעד ע"פ קריטריונים משתנים
  • עיבוד החומר החינוכי ויצירת דרכים להעברת המסר בצורה חוויתית ומעשירה
  • בניית מערכי-שיעור/פעילות
  • חלוקת החומר ליחידות-לימוד
  • יצירת קבוצת מיקוד להעברת התוכן וקבלת משוב להתאמה מקסימאלית לאוכלוסיית היעד
  • הכנת חומרי למידה, דפי עבודה, לומדות והפעלות
  • הכשרת וליווי אנשי החינוך בהטמעת הפרויקט
  • ביצוע מחקר על השינוי שנגרם בעקבות פיתוח התוכן והטמעתו
  • סיכום והמלצות